Nové stránky / New website

Dnes byly spuštěny nové stránky. Postupně je budu doplňovat a každá změna bude zaznamenaná zde. Příspěvky v Blogu můžete  komentovat bez nutnosti registrace.

Today we launched the new site. Gradually I will supplement and any change will be recorded here. Blog entries can comment without registration.

Written by

No Comments Yet.

Leave a reply

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.